PROGRAMA EMEGA

PROGRAMA EMEGA

OBXECTO:

Axudas co fin de fomentar o emprendemento feminino. Nesta orde contémplanse 3 liñas de axuda:

  1. Liña emprende: posta en marcha de novas iniciativas empresariais. Teñen que ser desempregadas (carecer de ocupación laboral no mes previo ao inicio da actividade).Do mesmo xeito, non poder ter realizado a mesma actividade nos 3 anos previos.
  2. Liña activa: reactivar e consolidar empresas constituidas por mulleres. Deben ter un mínimo de 3 anos no desenvolvemento da actividade.
  3. Liña ITEF: iniciativas empresariais de base tecnolóxica.
  4. Liña Concilia: axuda complementaria para promover a conciliación.

AXUDAS:

*LIÑA EMPRENDE:

10.000 € cando se cree o posto de traballo da promotora

16.000 € se se crean dous postos de traballo.

20.000 € no caso de crear 3 postos de traballo.

22.000 €, se crean 4 ou máis postos.

*LIÑA ACTIVA:

8.000 € para empresas que manteñan o posto da promotora.

12.000 € para empresas con dous postos de traballo para mulleres

14.000 € para aquelas que teñan 3 e,

17.000 € para as que teñan 4 ou máis.

*LIÑA ITEF:

Os incentivos van dende os 18.000 € aos 42.000 € en función dos postos de traballo creados para mulleres.

*LIÑA CONCILIA:

  • Concilia promotoras: 3.000 € (promotoras con fillos menores de 3 anos)
  • Concilia persoas traballadoras: máximo 5.000 €, se se cumpren determinados supostos.

BENEFICIARIOS:

Empresas privadas constituidas por mulleres entre o 1 de agosto de 2021 e  , sempre que cumpran todos os requisitos da orde de convocatoria.

OBRIGAS BENEFICIARIOS:

As solicitudes valoraranse en función dos criterios de valoración.

As beneficiarias deben manter a actividade e o emprego mínimo 18 meses.

PRAZO SOLICITUDE:

Ata o 13 de agosto de 2022.